Vaksineringer blir fortløpende lagt inn på Sysvak (Nasjonalt vaksinasjonsregister). Her kan dere følge med på statistikken også i vår kommune.

Kriterier for plassering i grupper finner dere her.

Vi vil i uke 8 og i uke 9 motta totalt 36 doser fra Pfizer, disse brukes til 2. doser i gruppen 75-85 år..

Tidligst i uke 10 vil vi motta vaksine fra AstraZeneca. Denne tilbys personer under 65 år og helsepersonell.

Informasjon om vaksinene finner dere her.

Anmodning om registrering hos kommunen

Flere innbyggere har fastleger i andre kommuner. Dette gjør at vi ikke nødvendigvis har oversikt over innbyggere som skal plasseres i risikogruppe 4. De som er yngre enn 65, og som er i risikogruppen, bes melde seg til kommunalt helsevesen på et av følgende nummer:

Helsestasjonen tlf: 412 38 210 eller
kommunalsjef Helse og omsorg tlf: 915 35 349

Dyrøy kommune tar kontakt fortløpende med de som skal ha tilbud om vaksine.

Vi jobber fortsatt med å få tilpasset en elektronisk løsning for generell registrering og timebestilling, denne blir offentliggjort når den er klar.