• Tidsintervall dose 1 og 2 er minimum 21 dager.
  • Tidsintervall mellom dose 2 og dose 3 for personer over 18 år er 20 uker
  • Tidsintervall mellom dose 2 og dose 3 for personer med alvorlig immunsvikttilstander er minimum 4 uker. Disse er også aktuell for fjerde dose 3 mnd. etter dose 3.
  • Barn 12-15 år skal kun ha 1 dose.
  • 16-17 åringer anbefales et tidsintervall på 8-12 uker mellom dose 1 og 2.