Vi får et begrenset antall vaksiner i ukentlige forsendelser, dermed vil vaksineringen trekke ut i tid. Hvor lenge, avhenger av hvor mange doser vi får tildelt fra uke til uke.

Kommunen følger helsemyndighetenes prioritering i forhold til rekkefølge. 

Fra og med uke 2 får kommunen også anledning til å vaksinere helsepersonell med inntil 20% av dosene vi får tilsendt.

Personer som prioriteres, vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon, og det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.