1. Når du registrerer deg elektronisk blir du automatisk satt i vaksinasjonskø.
    Når det blir din tur får du en tekstmelding om at du kan bestille time.   
  2. Selve timebestillingen vil foregå ved at du logger deg inn på samme nettsted og bestiller time. 
  3. Du må ha bank-ID for å benytte tjenesten og et mobilnummer.
    Har du ikke mobilnummer selv, kan du oppgi en annen persons mobil for beskjed når timen for vaksinering kommer.  
  4. Har du ikke mulighet til å registrere deg elektronisk kan du kontakte helsestasjonen i Dyrøy kommune på telefon 412 38 210   for manuell registrering.  

BESTILL TIME FOR VAKSINE 
Lenken fungerer kun i Chrome nettleseren.

 

Massevaksinasjon vil kunne finne sted dersom kommunen tildeles større kvantum vaksine. FHI har foreløpig ikke tildelt oss større kvanta. For uke 10 og 11 er vi tildelt små kvanta.

Personer som skal vaksineres vil bli oppringt fra helsetjenesten for vaksinasjon.

Vår leverandør (Remin) har til tidvis tekniske problemer ved innlogging, noen kan plages med å komme gjennom.

Om du ikke kommer inn skal du ikke fortvile, Dyrøy kommune vaksinerer fortsatt de som er født i 1942/1943, så det er fortsatt en stund til du får time.

Kommer du ikke inn, prøv igjen, ikke ring.

Du vil ikke komme raskere opp i køen selv om du melder deg tidlig, prøv å logge inn en annen dag.

Fortsatt er vaksineleveringen svært begrenset, så det vil ta litt tid til det blir din tur.

Generell informasjon

Dyrøy kommune har hittil ikke mottatt vaksiner fra AstraZeneca. Det er derfor ingen som har blitt vaksinert med denne vaksinen i Dyrøy kommune.

I Dyrøy kommune vaksineres gruppe 3 fortsatt. Antall vaksinerte finner dere her: Tall for Dyrøy.  Alle disse er gjennomført med vaksinen fra Pfizer BionTech.

Vaksinasjonsstatus blir fortløpende lagt inn på Sysvak (Nasjonalt vaksinasjonsregister). Her kan dere følge med på statistikken for hele landet.

Informasjon om vaksinene finner dere her.

Det er fortsatt mange personer over 75 år som skal vaksineres før vi kan starte med gruppe 4, (65-75 år). I denne gruppen vil også personer som er yngre, men i høy risikogruppe bli prioritert. Denne gruppen vil få Corminaty-vaksinen fra Pfizer, dersom ikke annet bestemmes fra nasjonalt hold.

Nasjonale kriterier for plassering i grupper finner dere her.

Det gjøres oppmerksom på at i oversikten over risikogruppen, så er noen merket med stjerne, disse tilhører gruppe 4. De uten stjerne tilhører gruppe 5.

Tidsperspektivet for oppstart av gruppe 4 avhenger av vaksineleveranser fremover.

Anmodning om registrering hos kommunen

Flere innbyggere har fastleger i andre kommuner. Dette gjør at vi ikke nødvendigvis har oversikt over innbyggere som skal plasseres i risikogruppe 4. De som er yngre enn 65, og som skal vaksineres i gruppe 4 bes melde seg til kommunalt helsevesen på et av følgende nummer:

Helsestasjonen tlf: 412 38 210 eller kommunalsjef helse og omsorg tlf: 915 35 549

Når det gjelder gruppe 3, baseres prioritering på alder, og vi tar kontakt fortløpende med de som skal ha tilbud om vaksine.