Dette gjelder for:

  • Alle dere som har ventet med 1. eller 2. dose  
  • Alle som skal ha 3. dose må ha ventet 4,5 måneder mellom dose 2 og 3; 
  • Personer 45 år og eldre, samt sykehjemsbeboere 
  • Personer 18-44 år med underliggende medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig sykdom av covid-19 
  • Ansatte i helse- og omsorgstjenesten 

Den 21.12.21 vil det bli anledning for dropin på helsestasjonen mellom kl. 09:00 og 12:00. 

Dersom du er i tvil om når du fikk siste dose, sjekk vaksinasjonsstatusen din på helsenorge. 

https://tjenester.helsenorge.no/vaksiner  

De som er bosatt i andre kommuner og oppholder seg/jobber i Dyrøy er også velkommen. På samme måte oppfordrer vi innbyggere som oppholder seg/jobber i andre kommuner til å forsøke å få vaksinen i aktuell kommune om tidspunkt for vaksinering i Dyrøy passer dårlig.