Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og med dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina, både voksne og barn.

Det rapporteres om millioner av mennesker på flukt fra hjem og land. Dette gjør stort inntrykk på oss alle.

Dyrøy kommune er innstilt på å legge til rette for at flyktninger fra krigen i Ukraina kan komme til Norge og til Dyrøy, og ber rådmannen være forberedt på eventuelle anmodninger om mottak av krigsflyktninger fra nasjonale myndigheter.

Sammen med frivillige organisasjoner må kommunen være koordinert og forberedt på å bidra i en mulig flyktningsituasjon.

I Dyrøy bor det mennesker fra mange land, også fra Russland og naboland. Disse har ingen skyld i Putins overgrep. Vår avsky er for et regime, ikke et folk.

Kommunestyret oppfordrer alle i Dyrøy til å være inkluderende, vise solidaritet og medmenneskelighet med alle som er berørt i denne krevende tida.

Mange barn – også i vår kommune - er nå bekymret og redde over krigen i Ukraina. Kommunestyret er opptatt av at voksne må ta dette på alvor og snakke med barna, og oppfordrer barnehage og skole til å være oppmerksomme på barnas reaksjoner på situasjonen.

Et enstemmig kommunestyre fattet følgende vedtak: 

  1. Dyrøy kommunestyre vedtar følgende uttalelse om situasjonen i Ukraina og støtter en innsamlingsaksjon med 4.000,-
  2. Administrasjonen velger ut en hjelpeorganisasjon som pengene overføres til. Beløpet hentes fra disposisjonsfond.
  3. Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå kommunens beredskapsrutiner, og følge opp eventuelle anmodninger fra nasjonale myndigheter.