Eldrerådet ser prosjektet som viktig både for den eldre generasjon, men ikke minst for fremtidige generasjoner og optimisme i og for Dyrøy kommune.

Nybygget kan være avgjørende for framtidig rekrutering av arbeidstakere til både privat og offentlig sektor i Dyrøy kommune.