Dyrøy kommunestyre har i møte 08.06.23 vedtatt at 500 000 kroner kan brukes på kompetanseheving, -styrking og rekruttering av nødvendig kompetanse.

  • Retningslinjer for tildeling av utdanningsstipend, permisjon, engangstilskudd og bindingstid gjelder for tildeling.
  • Ansatte sender søknad via enhetsleder innen søknadsfrist 01.09.23 for påbegynt studie (høst inneværende år). 01.02.24 for påbegynt studie vår eller oppstart januar påfølgende år.
  • Midlene fordeles samlet etter fastsatt søknadsfrist.
  • Enhetsleder uttaler seg ut fra enhetens behov og sender søknadene m/prioritering enten til postmottak@dyroy.kommune.no eller som manuell post til Dyrøy kommune (administrasjonen) innen en uke etter søknadsfrist.
  • Rådmannen (eller den han bemyndiger) avgjør søknad om kompetansemidler fra potten. Det vil være nær dialog med enhetsleder før søknadene behandles.
  • Det er mulig for både ansatte og personer som er i gang med, eller ønsker å påbegynne en utdanning som Dyrøy kommune har behov for, å søke på midlene. Se retningslinjene for nærmere spesifisering.