For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet. 
Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i denne oversikten.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da må du enten forhåndsstemme eller møte opp på valgdagen i den kommunen du bodde i 30. juni. 
Dersom du mottar valgkort betyr det at du står i manntallet. På valgkortet står det hvilken kommune du er manntallsført i, hvilken krets du tilhører og åpningstidene i kretsen. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på valgkortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 11. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget. 
Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til: Valgstyret i Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn