Det er utbrudd av fugleinfluensa hos villfugl i Norge, og det er påvist flere tilfeller i Troms. 

Foreløpig er det ingen restriksjonssoner for fugleinfluensa i Norge, og viruset smitter svært sjelden til mennesker. Mattilsynet og FHI anbefaler likevel å ta noen forholdsregler og sørge for godt smittevern. 

Meld ifra om syke og døde villfugler

Mattilsynet ber folk som ferdes i naturen om å informere Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00 ved funn av syke eller døde fugler, spesielt rovfugler, fugler som lever nært vann (ender, måker, vadere) og åtseletere (slik som kråke). Typiske tegn på sykdom er unormal adferd der fuglene er slappe og trege, ikke trekker seg unna mennesker og ikke klarer å fly. 

Det er spesielt viktig å melde ifra dersom du observerer et større antall døde fugler. I slike tilfeller ber vi om at du samtidig gir beskjed til Dyrøy kommune på tlf. 77 18 92 50/92 21 28 68.

Det vil bli organisert en innsamlings- og destruksjonsordning i samarbeid mellom Mattilsynet og lokale myndigheter. Personer som skal samle inn døde fugler må ha tilstrekkelig smittebeskyttelse i form av beklednig, ansiktsmaske og hanske. Fuglene må lagres på en sikker måte frem til henting og destruksjon på godkjent anlegg. Du bør derfor ikke samle inn fugler i egen regi. 

 

Informasjon til hobbyfjørfehold og kommersielle fjørfehold

Forebyggende tiltak og høy biosikkerhet er den viktigste enkeltfaktoren for å forebygge utbrudd hos fjørfe, derfor oppfordres alle fjørfeholdere til å ha høyt fokus på smittevern. De som har hobbybesetninger med høns oppfordres til å registrere seg hos Mattilsynet, slik at de får nødvendig informasjon så tidlig som mulig. 

 

Mer informasjon

Mattilsynet har samlet nyttig informasjon på sin hjemmeside. Her finner du både siste nytt og evt. hvilke tiltak/restriksjoner som gjelder, svar på vanlige spørsmål samt tips for å hindre smitte i hobbyfjørfehold. 

På hjemmesiden til FHI finner du råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker. 

Oppdatert informasjon om antall smittetilfeller finner du på hjemmesiden til Veterinærinstituttet. Her kan du også se et videopptak av ei syk havørn. Dette opptaket er svært nyttig for å gjenkjenne tegn på sykdom hos ville fugler.