Et av de største privilegiene vi har i Norge er friheten til å bestemme over egne liv. Som barn kan vi prøve og feile, og de fleste av oss vokser opp med vissheten om at vi selv kan påvirke vår egen fremtid. Likestilling er en av verdiene vi setter aller høyest i samfunnet vårt. Hvert tredje sekund blir en jente gift mens hun fortsatt er et barn. Det vil si at på den tiden det tar deg å lese dette, blir omtrent 20 jenter giftet bort. Denne utviklingen ønsker vi å stoppe! Barneekteskap er vold mot barn.

Å forhindre barneekteskap er vår tids viktigste jentesak. Vi vil at jenter over hele verden skal få mulighet til å være barn. Derfor går årets TV-aksjon til å bekjempe barneekteskap. Plan International jobber der behovet er størst. Vi vet hva som skal til for å bekjempe barneekteskap. Antall barneekteskap går ned når jenter fullfører skolegang og har mulighet til å skaffe seg en inntekt. For å bekjempebarneekteskap må også samfunnets syn på jenter endres. Det må være ulovlig å gifte bort barn, og jenter og gutter må ses på som like verdifulle. Like muligheter er nøkkelen til et bedre liv.

Bli med på årets TV- aksjon søndag 24.oktober!