Ordfører Kjell-Sverre Myrvoll er sykemeldt ut uke 28 og varaordfører Rakel Jensen fungerer som ordfører i hans fravær. 

I forbindelse med Jensen sin ferieavvikling, vil Berg fungere som ordfører fra og med fredag 5. juli og ut uke 28. 

Kontaktopplysninger til politisk ledelse: 

  • Rakel Jensen / 976 47 678
  • Tor-Inge Berg / 976 211 46