Kurssted: Arvid Hansen Huset

Når: Fredag 31. mai

Egenandel: 600,- 

Påmelding: på epost til lise.kvale@dyroy.kommune.no senest torsdag 16. mai. 

 

Målgruppen: 

Skoler med grønne klasserom, skolehager
Landbruksnæringen
Tilleggsnæringer
Reiselivet
Lokalmatprodusenter
Opplevelsesprodusenter
Aktivitetsgårder
Reiseliv & turisme
Åpent for alle

 

Tema på kurset er:

Hvordan finne frem i tilskudds jungelen?
Norge har 6.245 stiftelser som hvert år gir bort gaver for over 6 milliarder kroner.
Hvordan kan landbruksaktører søke tilskudd fra de mange stiftelsene?
Hvordan tenke nytt og utenfor A4 - boksen? - fokus på mulighetene!
Fokus på mange av de «lokale» stiftelsene.
Hør om «Bonden» som fikk kr 900.000 i tilskudd!