Søknadsfrist er 18. mai 2024.

Etter søknadsfristen vil alle søknadene bli vurdert opp mot gjeldende regelverk og prioriteringene i kommunens rettningslinjer. Se vedlegg.

Søknader som mottas etter søknadsfristen vil bli behandlet fortløpende dersom det er midler tilgjengelig.

Søknader sendes elektronisk i Altinn. For mer informasjon om ordningene og lenke til søknadsskjema, se Landbruksdirektoratets sider

 

Hvem kan søke?

Tilskudd kan gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift.
Det kan også gis tilskudd til enkeltforetak med rett til produksjonstilskudd der det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.