Tilskuddet utgjør 50% av kostnadene husbanken godkjenner, og maksimalt 150 000kr per boenhet.

Tilskuddet kan ikke gis til tiltak som er ferdigstilt, eller igangsatt før 16. juni 2023.

 

Det er kun kommuner som kan søke, men kommunen kan gi tilskuddet videre til selskaper og andre som har til formål å leie ut boliger til flyktninger.

 

Saksgangen:

  • Kommunen sender inn søknad digitalt
  • Søknader behandles fortløpende av husbanken, tilskuddsordningen gjelder ut 2023
  • Ved innvilgelse utbetales tilskuddet når prosjektet er ferdig og alle utgifter er dokumentert
  • Tilskuddet avskrives i sin helhet når det blir utbetalt

 

Utleieboligene som mottar tilskuddet kan benyttes av kommunens ordinære boligsøkere, men det gis ikke tilskudd til flere boliger enn det antallet flyktninger kommunen har vedtatt å bosette.

Merk at dette tilskuddet ikke gis til enkel oppussing, men til tiltak som er nødvendig for at en bolig skal bli en god bolig.

 

Om du har en bolig og ønsker å leie ut, trenger mer informasjon eller ønsker å søke om tilskudd ta kontakt med boligveileder Eirik Coucheron Varvik, epost: eirik.varvik@dyroy.kommune.no eller per telefon på 413 65 237