Du kan nå søke om tilskudd for 2024 Vi lyser ut midler med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Søknadsfristen er 3. november 2023.

 

Søknadsskjemaene finner dere i Bufdirs søknadsportal

 

Mer informasjon finner dere på tilskuddsordningenes nettside HER