Eirik vil jobbe videre med tiltakene i den vedtatte boligplanen for 2021-2024.
Han vil behandle startlånssøknader og søknader om etableringstilskudd, samt ta del i relevante prosjekter.

Eirik kommer fra stilling som rådgiver i NAV og har erfaring fra prosjekter med utenforskap og inkludering. Han holder på med videreutdanning som sosionom.

Du er velkommen til å ta kontakt med Eirik på kontoret, eller via e-post: eirik.varvik@dyroy.kommune.no og
tlf. 41 36 52 37.