De siste dagene har det vært hektisk møteaktivitet mellom statsforvalter, UNN, Helse Nord, FHI og kommunene i Troms og Finnmark. Målet har vært samordning av koronainnsatsen i fylket. Her har det kommet frem at krisa nå er på sykehuset.

Noen kommuner klarer ikke å ta imot sine egne innbyggere som er ferdig behandlet på UNN. Det fører til en kapasitetskrise på UNN og utfordringer for innbyggere fra alle kommuner som ikke får komme inn til planlagt behandling ved sykehuset.

UNN har rundt 40 slike utskrivningsklare pasienter som opptar kapasitet sykehuset har behov for.

- Vi kan ta imot to av dem allerede på mandag. Dette kan være vårt bidrag, sier ordføreren i Dyrøy.

Dyrøy har ledig kapasitet, dyktige ansatte og et godt rustet apparat for å håndtere flere pasienter. Forutsetningen er at pasienten er avklart og har tatt PCR-test før ankomst.

Dyrøy kommune forventer at kommuner som har slike behov tar kontakt og bidrar til å frigjøre kapasitet ved UNN.

- Den regionale kapasiteten må utnyttes fullt ut, noe annet vil ikke være akseptabelt, mener Espenes som oppfordrer andre kommuner med ledig kapasitet til å gjøre det samme.

I høst har Dyrøy kommune også bidratt med helsepersonell til institusjon i Ibestad kommune i en periode der deres egne ansatte var i isolasjon eller karantene på grunn av lokalt utbrudd.

- Vi samarbeider godt med kommunene i Astafjordlegen om kapasitet og felles tiltak. Statsforvalteren kan bidra til å koordinere den regional innsatsen på flere områder, ikke bare smitteverntiltak.

Kontakt:
Marit Alvig Espenes telefon 91 33 55 74
ordfører Dyrøy kommune