Vi skal etter lovverket tilby feiing og tilsyn etter behov ut fra en risikovurdering. Det er brannvesenets feiere som vurderer behovet, på grunnlag av erfaring fra tidligere gjennomført feiing, omfang og art.

Vi har i løpet av 2019 registrert at en del takstiger ikke tilfredsstiller sikkerhetskrav. Vi ønsker derfor å spesifisere hva som skal til for at vi skal få trygge og sikre arbeidsforhold.

Det er huseieren sitt ansvar å sørge for at tilkomst til skorsteinen for takfeiing tilfredsstiller de krav som Arbeidstilsynet setter.

For at feierens arbeidsplass skal være sikker og feiing fra tak skal kunne gjennomføres på en trygg måte, trenger vi din hjelp:

  • Du må påse at stigen opp til tak er av godkjent kvalitet, (f.eks. en vanlig aluminiumsstige) og at takstigen er montert etter monteringsanvisning, (gjelder ikke feiing fra loft).
  • Der hvor det er feiing fra tak, skal det alltid være fastmontert takstige. Takstiger skal enten være montert i bærende konstruksjoner oppe og nede, eller bestå av enkle trinn montert etter monteringsanvisning.
  • Byggevarefirma og leverandører av takstigemateriell vil kunne gi anvisninger om hvilke stigeprodukt som passer best på ditt hus.
  • Husstiger, takstiger, gangbro og feieplattform av treverk er ikke en godkjent løsning.
  • Innfestingsmetoder med kjetting, tau eller patentbånd samt takstiger som henger over møne er ikke godkjente løsninger.

 

Prinsippskisse adkomst for feiing:

feiing.jpg

Skissen viser hvordan du må klargjøre adkomsten til skorsteinen før feieren kommer hjem til deg.

 

Dersom du har spørsmål vedrørende feiing eller tilsyn i Sørreisa og Dyrøy kommune, eller mener at det er mye sot i din skorstein, kan du kontakte

Odd-Magne Olsen, tlf: 46875626 odd-Magne.Olsen@Sorreisa.kommune.no

Jim-Erik Ellila, tlf: 93439009 jim-erik.ellila@sorreisa.kommune.no