Følg linkene i denne artikkelen, så kan du lese, se og høre innspill fra Dyrøyseminaret. Disse skal brukes i regionale planer (revidering av regional næringsplan for Midt-Troms) og neste distriktsmelding. Her er streamen der du kan se følge innspill distriktsmeldingen.

Statsråd Sigbjørn Gjelsvik med følge har gitt gode tilbakemeldinger på både gjennomføring av seminaret og på innspill. På vegne av oss i arrangementstaben i Dyrøyseminaret med ordfører Marit Alvig Espenes og varaordfører Rakel Jensen i spissen, ønsker vi å rette en særskilt takk til hver og en av dere for engasjement og bidrag. Vi har store ambisjoner i nord! Det krever tett samarbeid med nasjonal politisk ledelse og regionale og nasjonale utviklingsaktører.

Rekruttering er et hovedbudskap

Nrk var på Dyrøyseminaret, Kommunal Rapport, Folkebladet og Nordlys. Det er publisert flere artikler, reportasjer med bilder og podcast og film som når ut i hele Norge. Flere av dere som var til stede er intervjuet. Dette har stor betydning for ei regional omdømmebygging. Streamen av del 2 av Dyrøyseminaret laget av Folkebladet ligger ute, Distriktsmeldingen med temaet ambisjoner i nord. Flere podkaster er laget; lytt til podkast der Kommunal Rapport er i dialog med bedriftsleder og varaordfører i Dyrøy, Rakel Jensen, om rekruttering til bedrifter i Distrikts-Norge. «Hvordan folk skal «lokkes» ut i distriktene» /rekruttering har også hovedfokus i podkast fra lokalavisen Folkebladet og Kommentarartikkel 23 09 2022, begge av redaktør Steinulf Henriksen. Nrk har bl.a. et radioinnslag der politikere og næringsliv krever tiltak som igjen kan få fart på husbygging.

Sterkere ungdomsmedvirkning

Årets Dyrøyseminar har vist resultat på bl.a. ungdomsmedvirkning. I et år har vi i Nordavind Utvikling jobbet med en digital veileder for «Ungdomsmedvirkning i praksis». Arbeidet har skjedd i samarbeid med KS, Forandringshuset Norge, Distriktssenteret og Troms og Finnmark fylkeskommune. Flere ungdomsgrupper har bidratt i arbeidet. Her finner du gode eksempler, modeller og verktøy. Forskning viser at mange kommuner ikke har på plass en voksenressurs som koordiner arbeidet med ungdomsråd/ungdomsmedvirkning. Her er linken til videoen som ble brukt på Dyrøyseminaret; ungdom vil høres! Alle kan bruke både veilederen og videoen fritt.

Her er to kommentarartikler som oppsummerer deler av Dyrøyseminaret 2022.

Kommentarartikkel Folkebladet 24 09 2022

Kommentarartikkel Kommunal Rapport 29 09 2022