Koronasmitte med delta- varianten er slått tilbake i vårt område, og det forekommer nå kun sporadiske smittetilfeller. Omikronvarianten har imidlertid etablert seg i Sør-Norge og enkelte tilfeller er påvist også i vårt fylke. Omikronsmitte vil sannsynligvis komme til oss også. Å forebygge, forsinke, og helst forhindre smittespredning i våre lokalsamfunn er nødvendig, slik at vi klarer å skjerme de svakeste. Vårt helsepersonell er forberedt på at det kan bli krevende fremover, men bemanningssituasjonen er utfordrende. Spesielt utsatt er pleie- og omsorgssektor. Vi trenger våre innbyggeres hjelp og støtte i forebyggingen slik at færrest mulig blir smittet.

Vi minner om det aller viktigste overordnet:

  • Fortsatt vaksinering av alle som ikke er fullvaksinert
  • God hygiene og munnbindbruk
  • Begrenset sosial kontakt

Fra regjeringens pålegg og anbefalinger fremhever vi spesielt:

  • Skoler og barnehager vil bli drevet på gult nivå
  • Trening for voksne må gjennomføres utendørs
  • Munnbind må benyttes når det ikke er mulig å overholde avstand
  • Munnbind må benyttes ved besøk til sykehjemspasienter og andre sårbare personer

For avtaler med saksbehandlere i kommunen bes vi om at det gjøres avtaler på forhånd. 

Vi oppfordrer alle til å slutte lojalt opp om dette og i beste fall bidra til en mest mulig normal jul og nyttårsfeiring for alle.