Trond Hagensen fra Dyrøy og Sørreisa skuterforening presenterte løypetraseene og hvordan de hadde jobbet frem til nå med å skaffe grunneiertillatelser, og hva som gjenstår for å kunne etablere skuterløype i Dyrøy. Det gjenstår noen få grunneiertillatelser for at denne saken kan oversendes Dyrøy kommune for behandling. 

Ordfører i Dyrøy, Kjell-Sverre Myrvoll, presenterte hvilken rolle Dyrøy kommune har i etableringen, og fremhevet at når alle grunneiertillatelsene foreligger så skal kommunestyret behandle traseen. Det vil være avgjørende å ha god dialog med sektormyndighetene for å få gjennom planene som det har vært jobbet med over flere år.

Stig Stokkland fra Brøstadbotn Idrettslag orienterte om utviklingsplanene for skianlegget, og gikk gjennom et knippe ferdselsregler for bruk av lysløypa og et kart som viste aktuelle steder for scootere kan krysse lysløypa. Disse er utarbeidet i samråd med scooterforeninga, med mål om en god sameksistens mellom scooter- og skiinteressene.

Møtet ble arrangert i et samarbeid mellom Dyrøy kommune, Dyrøy og Sørreisa skuterforening og Brøstadbotn idrettslag ski.