Dette illustreres av Skogbrannfareindeksen fra Meteorologisk institutt der Dyrøy er fargelagt med rødt.

Generelt forbud mot å gjøre opp Ild

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. (Forskrift om brannforebygging 01.01.2016)) Forskriften åpner allikevel for at det kan gjøres opp ild når det er åpenbart at brann ikke kan oppstå, eller at kommunen har gitt tillatelse.

Med bakgrunn i dette ber vi innbyggere og besøkende vise svært stor aktsomhet dersom det må grilles eller gjøres opp kaffebål. Etablerte grillplasser og fjæresteiner kan være sikre nok, men kombinasjonen vind, tørre omgivelser og flyvende gnister må vurderes nøye. Det er den enkeltes ansvar å vurdere disse forholdene.