vil det bli utført asfaltering av Mohamnveien fra x Fv og til x Kaffeveien samt hele Kaffeveien fra x Mohamnveien og til og med snuplass før Espenes industriområde.

Mens asfaltarbeidene pågår vil de aktuelle veiene tidvis bli stengt for ferdsel og ikke kunne trafikkeres.