Grunnen til dette er forlenget leveringstid på en del av de materialer og innredninger som behøves.

Første gjøremål, der tilrettelegging for, og flytting av fysioterapeut til gamle NAV er gjennomført (benytt den inngangen ved konsultasjon hos fysioterapeut eller kommunepsykolog).

Oppsett av vegger med inndeling av smittemottak, avskjerming rundt ekspedisjonsluke og utvidelse av laboratoriet er godt i gang. Det gjenstår fortsatt en del snekkerarbeid, kabling for IT, samt elektriske installasjoner. Vi venter også på innredning til laboratoriet som skal monteres når rommene står klare.