Koronaviruset har ikke endret karakter og kan gi alvorlig sykdom. Yngre får stort sett lett luftveisinfeksjon.

Vi har oppnådd god vaksinasjonsdekning, i Dyrøy har nærmere 92 % av befolkningen over 18 år fått 1. vaksinedose.

Det er nå to smittetilfeller i Dyrøy uten videre spredning, og det pågår et omfattende utbrudd i tilknytning til Ibestad sykehjem. Det er ikke påvist utbrudd/ lokal smittespredning ute i kommunene.

Utbruddet i Ibestad har resultert i store bemanningsutfordringer for dem. I den sammenheng har Dyrøy kommune lånt ut 3 helsepersonell til Ibestad. Dette synliggjør sårbarheten ute i kommunene, men også viktigheten av godt samarbeid.

Vi erfarer er at vaksine gir god beskyttelse, men vaksinerte kan bli smittet, bli syke og smitte andre.  

Vi er i gang med å gi 3. vaksinedose til sårbare og eldre og vil på lengre sikt trolig tilby 3. dose til flere.

Influensavaksinering er i hovedsak gjennomført denne uken. Vi har fortsatt noen vaksiner tilgjengelig, ta kontakt med helsestasjonen om du har ønske om denne vaksinen.

Lokalt forventes det i tiden fremover sporadiske smittetilfeller pga. den høye smitteforekomsten i Tromsø og nasjonalt. Dette kan medføre lokale utbrudd. Dersom smitte kommer inn i sykehjem, vil dette være alvorlig.

Lokale anbefalinger

Vi anbefaler at alle lar seg vaksinere. Vær nøye med håndhygiene. Hold deg hjemme hvis du er syk. Få utført koronatest eller ta hjemmetest hvis du er syk.

Et formalisert krav om en meters avstand er ikke gjeninnført, men vi anbefaler å holde avstand. Dersom dette ikke er mulig, vil munnbind gi ekstra beskyttelse, eksempelvis i kollektivtrafikk.

Lokalt i Dyrøy ønsker vi at besøkende benytter munnbind ved besøk i omsorgssenteret.

Kontakt helsesykepleier dersom du ønsker første eller andre koronavaksine. Melding om 3. dose gis fra helsestasjonen, ta kontakt om dette ikke skjer på tlf: 412 38 210.