Enkelt sagt er målet i Realfag at barn og unge skal bli glad i realfag.  Vårt formål er at barn og unge skal utvikle egne kunnskaper, ferdigheter og holdninger i realfag.

Målet for Inkluderende barnehage- og skolemiljø, er å bidra til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø uten mobbing og krenkelser.

Det er nå utarbeidet en statusrapport over hva som er utført i satsingene i Dyrøy kommune.

Den kan leses her.