Testing

Voksne anbefales å teste seg kun dersom luftveissymptomer oppstår. Ved positiv test anbefales det å være hjemme i fire døgn fra symptomstart til du har vært feberfri i et døgn. Barn og unge i videregående trenger ikke teste seg, med mindre de har behov for medisinsk hjelp eller at det er nødvendig for utstedelse av coronapass (da må testing utføres ved teststasjon).

Positive hjemmetester registreres i selvregistreringen i Remin. Gratis hjemmetester hentes innenfor inngangen til kommunehuset.

For utdypende informasjon om disse nasjonale råd og anbefalinger se endringene fra 12.2.22.

Covid-vaksinering i Dyrøy

Vaksinering av innbyggerne er i stor grad ferdigstilt, de som ønsker vaksine bes ta kontakt med helsestasjonen på tlf.; 412 38 210.