Send inn søknad pr. epost til postmottak@dyroy.kommune.no innen onsdag 8.juni.

Kontakt driftsleder Gunnar Nerdal på tlf 413 98 981 dersom du har spørsmål i forhold til jobben.