I løpet av disse 5 dagene har de unge pyntet rundt Nordavindshagen og murt en 15 meter lang steinkant. De laget 650 kg perfekt sementblanding som de murte fast store og små steiner til det ble en flott steinkant. Hver dag hadde de en økt med folkedans hvor de fikk lære Jig, Khorovod og Troika. På slutten av uken eksperimenterte de med mekaniske prinsipper som tyngdepunkt og vektarmprinsippet, og ekstra moro var det å lagde en bro uten spiker og skruer som tålte en pappa på 100 kg!

Så ble det hele avsluttet med klipping av snor og avduking av den murte steinkanten.

Vi takker for et flott oppmøte til sommerskolen!

Lærer Kari Nordheim og koordinator Elisabeth Jørgensen