Dette innebærer at elever i SFO som bor i husholdninger med en lavere inntekt, vil kunne få redusert betaling for SFO-plassen sin.

Barn med særskilte behov fra 5. - 7.klasse skal få gratis SFO.

Det må søkes om redusert foreldrebetaling for hvert skoleår, og oppdatert dokumentasjon angående inntekt må fremlegges.

Søknader med mangelfull dokumentasjon vil ikke kunne bli behandlet. Søknadsskjema her.