Skjema kan  fylles ut her. PDF document ODT document

Skriv ut, signer og lever på Servicetorget. Søknaden kan også sendes pr post til
Dyrøy kommune
Dyrøytunet 1
9311 Brøstadbotn

Følgende skal være med i søknaden:
1. Beskrivelse av aktiviteten evt. utstyret det søkes om. Hvor ofte/hvor mange deltar.
2. Budsjett/regnskap skal legges ved.
3. Beskrivelse av hvordan dere arbeider for å gjøre tilbudet kjent blant innbyggerne.

Det er et krav om at lag/foreninger som søker må ha oppdatert informasjon om laget, hvem som er leder/styre m.m. på nettside, i Brønnøysundregistrene eller andre relevante kanaler. Fullstendig beskrivelse av kriteriene for å motta aktivitetsstøtte finner du under vedlegg. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Kultur og Fritid; ved Trine Strand 92047522, e-post.