• Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger
Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK https://digisak.ra.no/front#front/index

  • Fartøyvern

Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.
Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK https://digisak.ra.no/front#front/index

Tilskuddene gjelder for 2022

Søknadsfrist: 1.november 2021

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

Lars-Børge Myklevold
Seniorrådgiver
lars.borge.myklevold@samediggi.no
+47 78 48 42 73

Kjartan Gran
Seniorrådgiver
kjartan.gran@samediggi.no
+47 78 48 42 84

Elin Rose Myrvoll
Fagleder
elin.rose.myrvoll@samediggi.no
+47 78 47 40 20

 

1913_4_147 s 2_6 skole (44)Nord fasade.JPG sandemark skole_etter.jpg

Reparasjon kaianlegg, Breines, Sortland k.jpg Must-hytta i Kobbholmfjorden.jpg