Mange arrangementer mulig

I 2020 vil Friluftslivets uke gå som tilnærmet normalt, og kickstartes med #nattinaturen hvor hele Norge sover ute. Store arrangementer som tiltrekker seg store folkemengder vil på grunn av koronasituasjonen ikke gjennomføres. Men det likevel mye av det som normalt arrangeres under Friluftslivets uke, som også vil kunne gjennomføres i år.

På grunn av begrensninger for antall deltakere bes arrangører finne løsninger som hvor flest mulig av allmennheten kan delta på aktiviteter, og ikke begrenses til medlemmer av de ulike organisasjonene.

nettsidene til Friluftslivets Uke kan du etterhvert få oversikt over arrangementene som planlegges. 

Deler ut penger til arrangører

Alle frivillige lag, foreninger og organisasjoner kan søke om penger fra Forum for natur og friluftsliv Troms. Pengene skal brukes til lavterskel aktiviteter ute, nærtur, #nattinaturen og kurs som er åpne for allmennheten. 

Søknadssummen begrenses oppad til 3000 kr pr arrangement, men for #nattinaturen + annen tur dagen etter kan man søke om opptil 5000 kr.

Fristen for søknader er 30 juni. Etter denne dato behandles søknader i henhold til eventuell resterende pott.  Søknader som kommer inn etter 13 september blir ikke behandlet.

Hvordan søker du?

  • Send en enkel søknad der du kort beskriver arrangementet, hvem som arrangerer, målgruppe og hvor mange som kan delta. Søknaden sendes på e-post til: troms@fnf-nett.no
  • Pengene utbetales etter endt arrangement. Fristen for rapportering er 15 oktober.
  • Det er et krav at arrangementet registreres i kalenderen for Friluftslivets Uke. Info på deres hjemmeside
  • Alle som søker må følge oppdaterte råd og anbefalinger for smittevern i henhold til Folkehelseinstituttet. Se nettsidene under for helsemyndighetenes oppdaterte råd og veiledere:
    Folkehelseinstituttet
    Helsenorge