• Du har elev som går i 1.-4.klasse, og som bor mindre enn 2 kilometer unna skolen, og har en særlig farlig skolevei (fartsgrense over 50 km/t, ingen gang- og sykkelvei, etc..)
  • Du har elev som går i 5.-10.klasse, og som bor mindre enn 4 kilometer unna skolen, og har en særlig farlig skolevei (fartsgrense over 50 km/t, ingen gang- og sykkelvei ets..)

Søknadsskjema ligger som vedlegg.

Søknaden sendes til stine.hanssen.overli@dyroy.kommune.no, eller leveres til servicetorget.

FRIST: 15.mars 2023!

Det vil si at alle i 1.-4.klasse som bor 2 kilometer eller færre unna skolen, samt 5.-10.klassinger som bor 4 kilometer eller færre unna skolen ikke har skoleskyss fra og med høsten, om søknaden ikke er sendt!

For de som ikke søker innen fristen, kan det ikke garanteres skoleskyss fra og med oppstart av nytt skoleår.