Tilbud

Skolefritidsordningen har lokaler i 1.etasje i barneskolen, og kan tilby følgende:

SFOtilbud.jpg

Foreldrene kan altså frakte barna til skolen kl 07:00 og hente de kl 16:30 – som i barnehagen om det er ønskelig.

Skoleåret 2020 – 2021 har småtrinnet følgende skoledager:

1. klasse - 6-timersdag tirsdager, 4-timersdager alle andre dager
2. klasse - 6-timersdag tirsdag og onsdager, 4-timersdag alle andre dager
3. og 4.klasse - 4-timersdag mandag og fredager, 6-timersdag alle andre dager

Betalingssatser

Prisene er bestemt av kommunestyret og er for tiden per måned:

o  Inntil 6 timer per uke

kr 949,-

(inntil 3 økter per uke)

o  Inntil 12 timer per uke

kr 1 392,-

(inntil 6 økter per uke)

o  Inntil 20 timer per uke

kr 1 959,-

(inntil 10 økter per uke)

o  Inntil 28 timer per uke

kr 2 784,-

(inntil 14 økter per uke)

Det innvilges søskenmoderasjon på 30% på barn 2, og fra barn 3 innvilges det 50% moderasjon – dette gjelder om du har barn både i SFO og barnehage. Det settes et tak på antall barn i SFO på ca. 35 barn. Vi må ut ifra det departementet har sagt, prioritere opptakene på 6-åringene og oppover, men begrunnelse fra foreldre/ foresatte skal telle med.

Frist: Snarest, senest innen 1.4.20

Vedlagt følger svarslipp som skal sendes/ leveres kommunehuset ved undertegnede.

 

Med vennlig hilsen Dyrøy kommune
Stine Hanssen Øverli
Sekretær pleie- og omsorgstjenesten/ oppvekst