I hele landet er det store samfunnsutfordringer med å rekruttere relevant kompetanse til ledige stillinger. Dette gjelder både i privat og offentlig sektor.

Forprosjektet har til hensikt å kartlegge og samle data om rekrutteringsbehovet, og etter avsluttet forprosjekt skal det være utviklet et nytenkende rekrutteringsprosjekt for Midt-Troms med overføringsverdi til resten av fylket og landsdelen.

Nordavind Utvikling AS og Astafjord Utvikling AS skal i samarbeid gjennomføre prosjektet på vegne av Dyrøy og Salangen kommune. Styringsgruppas medlemmer er Marit Alvig Espenes, Dyrøy kommune (styringsgruppeleder), Sigrun W. Prestbakmo, Salangen kommune og Stig Stokkland fra omstillingsprogrammet VOX Dyrøy.

Forprosjektet er foruten egen innsats fra deltakerkommunene, delfinansiert med støtte fra Troms- og Finnmark fylkeskommune.