Hun startet opp i stillinga 15. januar, og er i full gang med å gjøre seg kjent både med folk og område. 

Rikke er 50 år og opprinnelig fra Skien i Telemark. Hun har de siste årene vært rådmann i Seljord kommune, før det var hun kommunalsjef i Alta. 

Hun har bred utdanning innen ledelse og samfunnsfag, og erfaring fra ulike deler av offentlig sektor. 

Rikke forteller at hun er særlig opptatt av tidlig innsats og forebygging, samarbeid på tvers, næringsutvikling og bo- og blilyst. 

 

Velkommen til Dyrøy Rikke!