Selvregistrering av koronatester og nærkontakter

https://pasient.remin.no/dyroy, velg Dyrøy kommune i nedtrekkmenyen.

Du kan også registrere en test på vegne av andre, for eksempel egne barn.

Selvtester utleveres ved kommunens servicetorg.

Endring av karanteneregler

Fra 260122 vil det også komme en endring i karanteneregler for familiemedlemmer. Dersom du bor sammen med en som har testet positivt skal du være i 10 dagers karantene ELLER velge å ta selvtest i 5 døgn etter siste nærkontakt. I tillegg anbefales å bruke munnbind innendørs og på offentlig sted samt unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakt.

Munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller for barn i skoletiden. Dersom det oppstår symptomer skal man være hjemme og teste seg.

For andre nærkontakter er det ikke krav om karantene, men skal teste seg på dag 3 og 5 og dersom symptomer de første 10 dager etter kontakt må en være hjemme og teste seg.

Det er fortsatt unntak for karantene for de som har hatt Covid-19 siste 3 måneder.