Lise Ramberg og leder av Brøstadbotn sanitetsforening Hilde Espejord med Corpulsmaskinen mellom seg.
Lise Ramberg og leder av Brøstadbotn sanitetsforening Hilde Espejord med Corpulsmaskinen mellom seg.

Corpuls 3 analyserer EKG, utfører blodanalyser, måler blodtrykk og fungerer også som hjertestarter. Brøstadbotn sanitetsforening har samlet inn penger i to år til dette formålet, hovedsakelig gjennom loddsalg, og det har ikke vært vanskelig å få tak i premier og selge lodd. Verdien av maskinen beløper seg til hele 190.000 kroner.

- Givergleden har vært stor og loddene har vært lettsolgte, sier Lise Ramberg fra Brøstadbotn sanitetsforening.

Takkeplansje underskrevet

Info i sanntid

Maskinen kan sende informasjon i sanntid til universitetssykehuset, noe som gir stor gevinst når det gjelder overvåking og behandling av pasienten. Faktisk er det nå universitetssykehuset som må oppgradere sin programvare for at vi alle skal kunne utnytte utstyret maksimalt. Engangsutstyr som benyttes under overvåking og behandling, kan også brukes på ambulansenes maskiner. Dette betyr at pad’er som er festet på pasient, kan kobles fra vår maskin og over på ambulansen sin, når de overtar for transport.

samlet
Fra venstre: Anniken Solstrand fra legekontoret, Lise Ramberg og Hilde Espejord fra Brøstadbotn sanitetsforening, Brit Espenes, legekontoret og ordfører Marit A. Espenes, Dyrøy kommune.

Alltid relevant

Brøstadbotn sanitetsforening har 100 års-jubileum neste år. Men det er en sprek forening som står på for lokalsamfunnet sitt. Sanitetsforeningen formål er i første rekke å arbeide for kvinners helse og livsvilkår, de bidrar inn i lokalsamfunnet vårt på utallige områder. En nylig opprettet omsorgsberedskapsgruppe er klar, i tilfelle det blir behov for forpleining ved større ulykker eller kriser. Denne er et viktig tilskudd til kommunens beredskap.

- Det er en kunst å alltid være relevant. Det evner sanitetsforeningen i Brøstadbotn svært godt, ved å alltid ta tak i nye og aktuelle utfordringer. Med stor omsorg, og ved bruk av forholdsvis enkle midler, bidrar de til utvikling og trygghet her i Dyrøy. Det er vi evig takknemlige for, sier ordfører Marit Alvig Espenes, som var med på overleveringen av Corpuls 3 til legekontoret.

Ønsker nye medlemmer

Sanitetsforeningen ønsker nye medlemmer velkommen. Se gjerne på den nasjonale hjemmesiden deres.

PS! Brøstadbotn sanitetsforening har VIPPS nr: 13 14 91