Forrige uken hadde de samarbeidsmøte om tilbudet «Besøksvenn» som gir ensomme mulighet for besøk eller en telefon. Det kan være en kjøretur, man kan lage middag sammen, gå en tur eller bare sitte å prate sammen. 

Med på møte var studentene Regine Berglund og Jonas Arctander som er 3. års studenter ved UiT Tromsø. I denne praksisperioden har de fokus på sykepleiefaglig ledelse. Samarbeid med frivillige organisasjoner er opplistet som et av læringsutbyttene i denne praksisperioden. Møtet ga studentene en verdifull forståelse av viktigheten av samarbeid med frivillige organisasjoner og de fikk se hvordan samarbeidet foregår i praksis. De er nå bedre rustet til å initiere samarbeide med frivillige organisasjoner i sitt fremtidige arbeid som sykepleiere. 

Frivillighet har stor betydning for vår kommune og det er viktig å legge til rette for møter som gir gode samarbeid sier kulturleder Trine Strand. 

Vil du være besøksvenn? 

Flere personer i Dyrøy Kommune ønsker besøksvenn. 

Det å være besøksvenn kan være veldig givende for begge parter. For mange er det å få besøk et lyspunkt i hverdagen og som besøksvenn kan du ha en eller flere besøksverter (personer som ønsker besøk). Hvor ofte du vil avtale besøk er opp til hver enkelt. Noen har hver uke, mens andre har hver 14 dag. 

Les mer om besøksvenn her: Besøksvenn - Røde Kors (rodekors.no) 

Du kan også være telefonvenn hvis du synes det passer mer for deg. 

Er dette av interesse ta kontakt med Åshild Aspenes i Dyrøy Røde Kors for mer informasjon. Telefon: 41239191