Alle henvendelser om midlene kan rettes til undertegnede, enten det er søknad eller spørsmål om søknadsordningen. Alle søknadene vil bli behandlet kvartalsvis (mars, juni, september og desember). Søknader skal sendes direkte til: karoline.sandberg@salmar.no


Karoline Sandberg, Leder for SalMar salmon center
SalMar Farming AS | Bernhard Lunds vei 4 | 9300 Finnsnes
Mob: +47 412 54 432, E-post: karoline.sandberg@salmar.no
SALMAR logo.png