Dyrøy kommune ønsker å avhende en hjulbrakke. Objektet har stått lagret ute over mange år på Espenesbogen industriområde og bærer preg av det. Brakka selges som  reparasjonsobjekt uten noen form for garanti. Se vedlagte bilder for nærmere beskrivelse.

 

Salget skjer til høystbydende. Bud kan sendes pr. mail til postmottak@dyroy.kommune.no innen fredag 16. september kl. 1200. Oppgjør og fjerning av objektet må skje senest en uke etter budfrist.

 

Med vennlig hilsen

 

Tore Uthaug

Rådmann

Tlf. 40 400 125