Salangen kommune er tildelt prosjektmidler til gjennomføring av foreldreveiledning og opprettelse av nettverksgruppe for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser, og vi inviterer også med foreldre som bor i kommuner som er med i Astafjordlegen, det vil si Dyrøy, Ibestad og Lavangen, i tillegg til Salangen. Det er den tverrfaglige gruppen TEFBUS som har søkt om midler, og Miljøtjenesten har fått ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjektet.

Møtene i nettverksgruppa vil bli gjennomført på dagtid med oppstart onsdag 6. september kl. 12. Vi møtes på møterommet i 2. etasje på helsesenteret på Sjøvegan. Vi planlegger å møtes jevnlig gjennom høsten, ca. 3 timer hver gang. Hvert møte vil starte med lunsj, deretter blir det faglige innlegg om temaer som er aktuelle for gruppen, før vi avslutter med erfaringsdeling og diskusjon. Blant annet vil BUP, ergoterapeut, barnehage, skole, PPT, helsestasjon, Nav og Miljøtjenesten holde innlegg. Dette tilbudet gjelder barn som har ansvarsgruppe.

Vi spanderer lunsj og kaffe. For foreldre i Salangen vil vi også dekke tapt arbeidsinntekt.

Påmelding gjøres til prosjektleder Anja Pedersen på e-post anja.pedersen@salangen.kommune.no. Påmeldingen må inneholde navn på deltakere og mobilnummer, samt eventuelle allergier som må tas hensyn til. Mer detaljert program sendes ut til deltakerne så snart dette er klart.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anja på telefon 93042923. 

Påmeldingsfrist 31. august. 

Velkommen!