Røyken spredte seg ikke til andre deler av bygningen eller til andre bygg. Ingen personer ble utsatt for røyken. Nærmeste pårørende til sykehjemspasientene blir informert via telefon.

Vi takker våre ansatte, nattevakter og brannmannskap for deres innsats med hurtig agering, slik at situasjonen ikke fikk videreutviklet seg.