Sperregjerder er satt opp rundt anleggsområdet, men det skal ikke være til hinder for biler eller myke trafikanter. Det kan bli litt dårligere plass til parkering utenfor Aktivitetshuset i en periode, det beklager vi. Vi oppfordrer alle til å vise hensyn. Når arbeidet er ferdig, skal vi tross alt sitt igjen med et hyggeligere sentrumsområde. Det nye bygget skal ha 14 leiligheter, fordelt på to etasjer. Fire leiligheter for salg og ti for utleie. Og i første etasje vil det være næringsarealer til kafé, treningsstudio, kontorhotell og kanskje nye næringer.

Målet er at sentrum i Brøstadbotn skal framstå som mer helhetlig, innbydende og trivelig. Dette skal bidra til økt bolyst og trivsel for innbyggere, økt besøksattraktivitet og levedyktig handels- og servicevirksomhet. Brøstadbotn som et mer attraktivt bygdesenter skal bidra til å styrke det regionale bo- og arbeidsmarkedet.

Næringsliv, kommune, politikere, eldreråd og ungdomsråd og mange folk i bygda har bidratt. Nordavind Utvikling har koordinert noe av arbeidet med sentrumsplan, boligplan og det å utvikle et moderne og attraktivt sentrum.

Illustrasjonene viser ønsket sluttresultat med nytt bygg, fine uteområder og en praktisk paviljong som kan ha mange funksjoner.

paviljong7.jpgpaviljong8.jpgpaviljong9.jpgpaviljong10.jpg