Denne høsten inviterer Troms og Finnmark fylkeskommune lag og foreninger i fylket til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det legges opp til fire digitale kurs via Teams.

Har laget ditt planer om å bygge anlegg, eller ønsker å få mer informasjon om spillemiddelordningen, benytt muligheten.

 

Mandag 6. september

Tirsdag 7. september

Onsdag 8. september

Torsdag 9. september

 

Tidspunkt: Kl. 18:00 – 20:00

 

Tema for kurset er:

1. Hvem kan søke om spillemidler?

2. Hva kan man søke om tilskudd til?

3. Hvor mye kan man søke om?

4. Hvordan søke – søknadsprosessen

5. Veiledning av potensielle søkere

 

Påmelding gjøres per e-post innen fredag 3. september til emil.bjornaa@tffk.no.

Andre spørsmål om kurset kan også rettes til ovennevnte. Lenke til kurset sendes ut per e-post etter registrert påmelding.