Disse ligger på Doffin. Og interesserte kan se disse publiseringene ved å følge vedlagte linker:

Rammeavtale rørleggertjenester | Doffin, Database for offentlige anskaffelser

Rammeavtale elektrikertjenester | Doffin, Database for offentlige anskaffelser

Fristen for å levere tilbud på disse avtalene er 1.februar.

Eventuelle spørsmål rettes gjennom KGV-systemet.