Avtalen inngås for 2 år, med mulighet for prolongering 1+1 år, maksimalt 4 år.

Frist for å gi tilbud er 30.06.23, kl 12:00

Mer informasjon om konkurransen med tilhørende dokumenter og krav for levering av tilbud finnes på Doffin (referanse 2023-601075).