Astafjord IKT jobber med feilsøking, men det er usikkerhet knyttet til hvor lang tid det vi ta å finne og rette feilen.

Innbyggere som venter på utbetaling fra NAV, og som ikke har mottatt dette, bes ta kontakt med NAV kontaktsenter på 55 55 33 33.

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy vil da kunne ta kontakt med de det gjelder.

Vi beklager ulempene dette medfører og håper feilen vil være rettet innen kort tid.